W miesiącach III - X - codziennie od 17.00 do 17.30 *
W miesiącach XI - II - codziennie od 16.00 do 16.30 *
* z wyjątkiem pierwszych piątków miesiąca , niedziel i świąt