Chrzest jest pierwszym i najważniejszym sakramentem. Czyni nas przybranymi dziećmi Bożymi i włącza do wspólnoty Kościoła. O chrzest dla swoich dzieci proszą rodzice dając gwarancję, że będą wychowywać swoje dziecko według zasad katolickiej wiary. Zapisu aktu chrztu powinni dokonać rodzice, w kancelarii parafialnej, przynajmniej na tydzień przed planowanym chrztem, podając personalia osób mających pełnić rolę chrzestnych i dostarczając następujące dokumenty:- akt urodzenia dziecka- dowód osobisty jednego z rodziców- świadectwo ślubu kościelnego rodziców- dane o rodzicach chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania)- zaświadczenia od chrzestnych (z parafii miejsca zamieszkania) stwierdzające,   że mogą być oni dopuszczeni do pełnienia tej funkcji.