Namaszczenia chorych można udzielić wiernemu, który znajdzie się w niebezpieczeństwie śmierci na skutek choroby lub starości. Sakrament ten wolno powtórzyć, jeśli chory po wyzdrowieniu znowu ciężko zachoruje lub jeśli w czasie trwania tej samej choroby niebezpieczeństwo stanie się poważniejsze.

Przed przybyciem kapłana powinno sie przygotować:

- krzyż, zapalone świece i wodę święconą na talerzu

- odrobinę waty

Sakramentu należy udzielać chorym, którzy - będąc przytomni na umyśle - przynajmniej o niego prosili.
Wszyscy domownicy powinni wziąć udział we wspólnej modlitwie w czasie udzielania choremu Sakramentu.