Pogrzeb jest czynnością liturgiczną nawiązującą do religijności zmarłego i wyrazem wiary jego rodziny
Formalności związane z pogrzebem załatwia rodzina, w kancelarii parafialnej, przedstawiając następujące dokumenty:

- akt zgonu z USC

- informację o przyjęciu sakramentów świętych

Modlitwa, a zwłaszcza pełne uczestnictwo we Mszy świętej pogrzebowej - przyjęcie Komunii świętej - jest najcenniejszym darem dla zmarłego.

Także po pogrzebie należy zmarłym zapewnić stałą pomoc modlitewną polecając ich Miłosierdziu Bożemu:
-Msza święta w rocznicę śmierci
-Msza święta w innych terminach (np. w dzień imienin)
-"Wypominki" w miesiącu listopadzie lub roczne

Jeżeli pogrzeb ma się odbyć w innej parafii, należy zgłosić ten fakt w kancelarii parafialnej, aby uzyskać pozwolenie na pogrzeb poza parafią.