Narzeczeni zobowiązani są stawić się na trzy miesiące przed planowanych ślubem
w kancelarii parafialnej narzeczonej lub narzeczonego na spisanie protokołu przedmałżeńskiego.

Należy przynieść ze sobą następujące dokumenty:

- dowody osobiste narzeczonych

- świadectwo chrztu z zaznaczeniem "do ślubu kościelnego" (ważne 3 miesiące)

- zaświadczenie o bierzmowaniu (o ile ten sakrament nie jest odnotowany na świadectwie chrztu)

- świadectwo ukończenia katechizacji w szkole ponadpodstawowej

- zaświadczenie o odbytych naukach przedmałżeńskich i spotkaniach w poradni rodzinnej

- zaświadczenie z USC (ważne tylko 3 miesiące!) uprawniające do ślubu konkordatowego, lub odpis z wcześniej zawartego ślubu cywilnego

- w przypadku wdowców akt zgonu poprzedniego małżonka

- jeśli ślub odbędzie się w innej parafii, należy także mieć pozwolenie od swojego ks. proboszcza.

Po sporządzeniu protokołu w parafiach narzeczonych ogłasza się zapowiedzi przedślubne w celu zapoznania parafian z planem małżeństwa i wykrycia ewentualnych przeszkód do jego zawarcia.

Narzeczeni powinni dwukrotnie skorzystać z sakramentu pokuty:
- w niedługim czasie po spisaniu protokołu przedślubnego
- przed samym ślubem.

Bezpośrednio przed ślubem narzeczeni i świadkowie przychodzą do zakrystii przynosząc potwierdzenia spowiedzi i obrączki.