Odpust Matki Bożej Pocieszenia - przy ołtarzu koronacyjnym

ostatnia niedziela sierpnia - godz.11:30

Odpust Matki Bożej Bolesnej - rocznica koronacji cudownego obrazu

niedziela po 15 września - godz. 11:00