MBP

Obraz Matki Bożej Pocieszenia został umieszczony w prawym bocznym ołtarzu kościoła świętego Jakuba prawdopodobnie na początku XVIII wieku. Od połowy XVIII wieku boczny ołtarz w kościele zaczęto nazywać imieniem Matki Bożej Pocieszenia.

   Kult Matki Bożej Pocieszenia w Radomyślu powstał dzięki pracy duszpasterskiej ojców augustianów, którzy założyli Bractwo Matki Bożej Pocieszenia, przeżywające swój rozkwit w osiemnastym stuleciu, kiedy to przynosiło największe duchowe owoce.

   Jak podaje ksiądz profesor Hieronim Wyczawski OFM w książce „Augustiańska parafia w Radomyślu nad Sanem", według rzeczoznawców obraz jest datowany na wiek XVI i pochodzi z Bawarii. „Polscy augustianie w 1547 r. wyjechali na kapitułę do Bawarii i objęli tam duszpasterstwo” - pisze ks. prof. H. Wyczawski.